Guziki

Rada Pedagogiczna

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni, to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w szkole:

  • dyplomowani – 23 nauczycieli
  • mianowani – 3  nauczycieli
  • kontraktowi – 3 nauczycieli

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku.

Zakres zadań nauczycieli znajdziesz w Statucie (rozdział IX)

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-10-2018 - Edycja treści.

04-10-2018 - Edycja treści.

05-10-2017 - Edycja treści.

15-11-2016 - Edycja treści.

03-10-2016 - Edycja treści.

03-11-2015 - Edycja treści.

26-10-2015 - Edycja treści.

06-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

08-05-2014 - Edycja treści.

21-11-2013 - Edycja treści.

05-11-2013 - Edycja treści.

14-05-2013 - Edycja treści.

17-10-2012 - Edycja treści.

22-09-2011 - Edycja treści.

20-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1853