Guziki

Rada Rodziców

Rada   Rodziców  przy  Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku, działa  na podstawie artykułów  83 i 84  Prawa Oświatowego (Dz. U. z 2017r.  poz. 59 i 949) oraz Statutu szkoły.

Regulamin Rady Rodziców
Zmiana do Regulaminu Rady Rodziców

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2018/2019

Imię Nazwisko

Marzena Dobosz – Przewodnicząca

Magdalena Zielińska – Zastępca przewodniczącej

Małgorzata Twardowska – Skarbnik

Aleksander Broszkowski – Sekretarz

Bartłomiej Waloszczyk

Magdalena Góra

Anna Pukacz

Dorota Zarębska

Agnieszka Antczak

Mariola Sowa

Marzena Kopeć

Dorota Lisicka

Agnieszka Basińska

Ewa Włudara

Anna Olczyk

Wioletta Kosela

Karolina Mentek

Ilona Nems

 Wysokość składki

- 40,00 zł, jeżeli do szkoły uczęszcza z jednej rodziny jedno dziecko;

- 50,00 zł, jeżeli do szkoły uczęszcza z jednej rodziny więcej niż jedno dziecko;

Fundusze zgromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczone zostanją na: zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, dofinansowanie wycieczek dla uczniów, wyposażenie szkoły, bieżące remonty i naprawy.

Nr konta Rady Rodziców: 66 8980 0009 2001 0070 8759 0001

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-03-2019 - Edycja treści.

03-12-2018 - Edycja treści.

30-10-2018 - Edycja treści.

12-06-2018 - Edycja treści.

18-10-2017 - Edycja treści.

13-10-2016 - Edycja treści.

03-10-2016 - Edycja treści.

26-10-2015 - Edycja treści.

06-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

27-11-2013 - Edycja treści.

21-11-2013 - Edycja treści.

20-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2025